Zerhaya | Welkom op Zerhaya.nl

“Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, prestaties en succes geen enkele betekenis.”

BENJAMIN FRANKLIN

Ik ben Zerhaya

Collega’s en relaties omschrijven mij als enthousiaste en vakkundige adviseur met gevoel voor humor. Ik ben toegankelijk voor mensen in alle lagen van de organisatie en schakel makkelijk tussen hen. Ik hecht waarde aan vrijheid, flexibiliteit, blijven leren en ontwikkelen. Mede hierdoor past werken aan groei en ontwikkeling van personeel en organisatie goed bij mij.

Mijn achtergrond is veranderkunde, bedrijfsmanagement en bestuurskunde. Met deze kennis kijk ik altijd naar de ontwikkelwens en het ontwikkelpotentieel van de organisaties in relatie tot de omgeving, de mensen en gedrag. Mijn aanpak en advies zijn hierdoor effectief en duurzaam.

Mijn kennis houd ik up-to-date en ik ben graag op de hoogte van nieuwe technologieën, huidige trends en ontwikkelingen. Met actuele informatie en vanuit helikopterview weet ik overzicht en inzichten te geven waarmee (strategische) keuzes makkelijker gemaakt worden. Daarnaast ben ik sterk in het vertalen van strategie naar beleid en acties.

 • Enthousiast

 • Vakkundig

 • Toegankelijk

Ervaring
0%
Toewijding
0%
Inzet
0%
Professioneel
0%
Flexibel
0%

Werkervaring

Na het afronden van mijn studies ben ik gestart als beleidsadviseur sociaal domein en personeel.  In deze rol verdiepte ik me in de maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk, gemeentelijk en wijkniveau). Waarna ik samen met professionals uit het werkveld dienstverlening ontwikkelde dat een passend antwoord gaf op de vraag en behoefte. Hiernaast adviseerde ik directie, gemeenten en financiers.

Vanuit de invalshoek Personeel en Organisatie keek ik naar wat ervoor nodig was om met het personeel uitvoering te geven aan de dienstverlening, mee te groeien met de organisatie en/of de huidige markt/maatschappij.

Vaak komen HR- en organisatie gerelateerde projecten voort uit de wens of noodzaak om dingen anders te doen. Bij deze projecten heb ik een aanjagende en ondersteunende rol. Mede gestuurd door marktwerking en marktontwikkelingen, heb ik met mijn advies en ondersteuning bijgedragen aan professionalisering van personeel, cultuuromslagen, het op orde krijgen van de primaire en secundaire processen, kwaliteitsborging, innovatieve dienstverlening en effectievere communicatie-uitingen.

Gedurende mijn loopbaan heb ik me allround doorontwikkeld in het P&O vak. Ik houd me nu vooral bezig met advies en ondersteuning bij HR-vragen zoals: HR-strategie en beleid, veranderprocessen, werving en behoud, zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, verzuimreductie, de juiste persoon op de juiste plaats en talentontwikkeling. In feite is mijn bijdrage altijd gericht op een gezonde en toekomstbestendige organisatie.

Hiernaast heb ik ervaring met leiding geven aan kleine teams.

Mijn kennis en ervaring zet ik in bij verschillende maatschappelijke en commerciële organisaties.

Dienstverlening

De wereld om ons heen verandert in snel tempo en organisaties moeten op de veranderingen inspelen om te blijven bestaan. Organisaties met personeel hebben de uitdaging om met hun personeel in te haken op de veranderingen. Tegelijkertijd is goed personeel schaars, moet steeds meer rekening worden gehouden met duurzame inzetbaarheid en verandert de HR wet- en regelgeving continu. Daarnaast gaat de dagelijkse praktijk door.

Bij organisaties met personeel dienen zich in hun groei- en ontwikkelprocessen en dagelijkse uitvoering allerlei personele en organisatorische vragen aan. Welke koers moeten we varen? Hoe verandert het personeel mee? Hoe werven en vinden we personeel? Hoe zorgen we voor voldoende innovatief vermogen? Hoe behouden we goed personeel? Help ons ziekteverzuim stijgt, wat nu? Het wordt tijd voor personeelsbeleid. Voldoen we aan de wet- en regelgeving?

Mijn dienstverlening is flexibel. Organisaties kan ik bij hun personele en organisatorische vragen adviseren bij het maken van keuzes en het stellen van doelen. Én ik kan ondersteunen bij de praktische uitvoering hiervan. Dit enerzijds om op de ontwikkelingen in te spelen met het personeel en anderzijds om up-to-date te blijven met de dagelijkse werkzaamheden.

Heeft u extra capaciteit nodig op de HR afdeling, bij een HR project of een verandertraject? Zoekt u vervanging tijdens verzuim of zwangerschapsverlof van uw HR adviseur? Of heeft u liever iemand die een paar uur met u meedenkt over de toekomst van HR binnen uw organisatie? Neem gerust contact met me op.

Voorbeelden van advies en ondersteuning:

 • Adviezen om aansluiting te maken bij actuele HR trends en marktontwikkelingen.
 • Ondersteuning bij het vertalen van strategie naar personeelsbeleid en doelstellingen.
 • Ondersteuning bij het inbedden van personeelsbeleid en actuele HR-thema’s in de organisatie.
 • Ondersteuning met het implementeren van veranderingen in de organisatie en in wet- en regelgeving.
 • Ondersteuning bij het inrichten en verbeteren van P&O processen.
 • Werving en selectie.
 • Advies en ondersteuning bij de HR gesprekscyclus.
 • Advies en ondersteuning bij het inrichten of updaten van het functiehuis.
 • Advies en ondersteuning bij verzuim en re-integratie.
 • Advies en ondersteuning bij doorstroom en uitstroom.
 • Interim management.

Opdrachtgevers over Zerhaya

“Zerhaya is professioneel, kundig, prettig en weet goed de lijn te behouden, ook in hectische omstandigheden. Ze is een prima sparringpartner die op een prettige manier haar deskundige perspectief kan inbrengen en haar mening durft te geven. Voor mij, als directeur en voormalig lid van de raad van bestuur van MOvactor, was ze zeer waardevol en je kon/kan altijd op haar bouwen!”

“Van 2008 tot 2018 heb ik met Zerhaya samengewerkt bij MOvactor. In die tijd heb ik haar leren kennen als een leergierige en initiatiefrijke bestuursadviseur, HR manager en allround manager die zaken grondig aanpakt en zorgvuldig werkt. Integriteit en een goed vermogen tot reflectie zie ik als haar sterke eigenschappen. Samen hebben we gebouwd aan een innovatieve en hedendaagse organisatie in zorg en welzijn. Zerhaya heeft in de ontwikkeling daarvan een cruciale rol gespeeld in zowel ondersteunende als uitvoerende bedrijfsvoering.”

“Ik ken Zerhaya als een betrokken en bevlogen collega die haar vak en werk serieus neemt. Ze is zakelijk en effectief in de uitvoering en het proces en warm in het menselijk contact en de samenwerking. Zij laat niets aan het toeval over en vraagt (door) wanneer nodig. Zerhaya rondt haar werk of klus pas af wanneer zij het gevoel heeft te hebben gedaan wat zij eerder beloofde en wat van haar werd of mocht worden verwacht. Door haar persoonlijke en empathische manier van communiceren is zij bij ons een aanwinst voor het team. En niet onbelangrijk: zij staat altijd open voor constructieve feedback en durft die op haar beurt ook terug te geven. Als organisatie groei je daardoor.”

Contact formulier

Kom in contact met Zerhaya.nl